Информация

 

Preču saņemšana 

Preci var saņemt pircēja noliktavā J.Asara ielā 13a, Rīgā. Pārdevējs nenodrošina preces piegādi. 


Atteikuma tiesības 

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no darījuma 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam, sedzot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu"23. punktā minētās izmaksas. 

Pircējs nodod preci atpakaļ pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. 

Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis pircēja paziņojumu par atkāpšanos no darījuma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu. 

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. 

Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja prece tiek izgatavota pēc pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta. 


Garantija 

Interneta veikalā piedāvājam precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 1 gads. Vienlaicīgi ar preces iegādāšanos pircējs iegūst tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. 

Ražotāja garantija ir spējā, ja tiek uzrādīts pirkuma apliecinošs dokuments (pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums) un aizpildīts garantijas talons. 

Situācijā, kad prece ir atbilstoša (bez defektiem un bojājumiem, atbilst preces aprakstam), bet tā neder pircēja personīgu iemeslu dēļ, prece netiek mainīta vai pieņemta atpakaļ. 


Datu aizsardzība 

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot pircēju personas datus, pārdevējs izmanto tehniskus līdzekļus, lai novērstu personu datu nelikumīgu apstrādi. 

Atteikuma veidlapa 

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma. 

Adresāts: SIA “AIS un Ko", J.Asara iela 13a, Rīga, tālr., 67274158,  e-pasts  aisunko@inbox.lv

 

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam  

noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot] 

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot] 

 

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)­­­­­­­­­­­­­ ________________________________________________ 

Patērētāja(-u) adrese ______________________________________________________________ 

Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]_________________________ 

Datums